top of page

17 մյս, ուր

|

Վայրը՝ հրապարակվելիք

Հայ կանայք գրականության մեջ, ընթերցանություն շարք

Կարդանք հայերեն դոկտոր Մարալ Ագթօքմաքեանի և դոկտոր Թամար Մարի Պօյաճեանի հետ միասին Մայիս գիրքը՝ Զապէլ Եսայեան - Սպասման սրահին մէջ

Հայ կանայք գրականության մեջ, ընթերցանություն շարք
Հայ կանայք գրականության մեջ, ընթերցանություն շարք

Time & Location

17 մյս, 2024 թ., 12:00 – 14:00

Վայրը՝ հրապարակվելիք

Share this event

bottom of page